Banner

FOTO- OCH FILMTILLSTÅND

Fotografering och filmning på Jernhusens stationer är tillåten i journalistiskt syfte (för nyhetsrapportering) samt för privatpersoner (för eget enklare bruk). Fotografering och filmning i kommersiellt syfte kräver tillstånd, vilket du ansöker om i formuläret nedan.

Behövs kamerastativ, rekvisita som kräver golvyta eller el vid foto-/filmtillfället tillkommer alltid en kostnad för hyra av eventyta.

Obs! Foto- och filmtillstånd på perrongerna hanteras av Trafikverket. Tel. 0771-921 921
Foto- och filmtillstånd på tågen hanteras av respektive tågbolag.

Handläggningstiden för tillstånd är 10 arbetsdagar.
För frågor kontakta Cecilia Granath, pressansvarig på 0734-392621 eller cecilia.granath@jernhusen.se

Regler kring inspelning på Jernhusens stationer:

• Tänk på att inte stå i vägen för resenärer och hyresgäster. Inspelningen/fotografering får inte förhindra verksamheten på Centralstationen beträffande tillgänglighet och funktion för besökare, resenärer eller hyresgäster. Ni får inte heller ställa upp saker (ex bord, ljusramper mm) utan tillstånd.

• Ha respekt för de personer som vistas i lokalen. Ni får inte filma/fota eller stoppa människor som inte är intresserade av att vara med.

• På stationen finns flera eventytor för företag som köpt marknadsföringsplats. Inspelningen/fotograferingen får inte störa de eventuella eventkunder som finns på ytorna.

• Vid akuta problem eller vid skada på inredning var vänlig kontakta omgående Jernhusen via vår kundtjänst H24 på telefon: 0771-11 10 11.

• Om inte ovanstående regler efterföljs eller om säkerheten för våra resenärer påverkas har Jernhusen och ordningsvakterna rätt att avbryta inspelningen/fotograferingen.

Banner

ANSÖK HÄR.

Banner