Banner

45 000 åker buss, båt och tåg

Här finns ett rikt utbud av möjligheter att synas

  • Vepor
  • Digitala volymytor
  • Sampling

Centralstationen i Helsingborg kallas Knutpunkten och trafikeras av såväl tåg som buss och färja. Det är en av Sveriges största byggnader för resande med ca 45 000 besökare och resenärer per dag.

Resandet ökar i Helsingborg
Skånetrafiken har beräknat att tågresandet i Helsingborg kommer att öka till det dubbla fram till 2020. Idag ökar resandet med 6 procent varje år i den expansiva Öresundsregionen. Förutsättningarna för att nå en stor del av regionens besökare är idealiska på Knutpunkten.