Banner

Inför din kampanj

Nedan hittar du information inför din kampanj

Event är ett utmärkt sätt att nå din målgrupp på ett interaktivt sätt. Du når rakt in i "hjärtat" och får en ärlig dialog som leder till en starkare och djupare relation. Våra eventytor är strategiskt placerade – i hjärtat av våra största Centralstationer. Där kan du äga platsen och dialogen med besökarna. Ju mer kreativa event, desto mer engagemang från besökarna och möjligheter till att skapa starka upplevelser av varumärket. Hör av dig till oss med dina idéer och utmana oss gärna!