Banner

Uppsala - pendlarstaden

Här finns ett rikt utbud av möjligheter att synas

  • Ytor för event och sampling
  • Traditionella reklamskyltar
  • Digital reklam

2011 invigdes Uppsala Centralstations nya stationshus. Bredvid ligger det gamla som nu har populär restaurang- och caféverksamhet. Stationen besöks varje dag av cirka 20 000 människor. 

Spännande målgrupper som ofta reser
Uppsala är en av Sveriges största pendlarstäder. Arbetspendlingen mellan Stockholm och Uppsala är intensiv och går åt båda hållen. Samtidigt är universitet en dynamisk plats som genererar många möten. Här har du ypperliga möjligheter att nå spännande, unga målgrupper med hög utbildning och internationella vanor.